Esimieskoulutuksissa käydään tyypillisesti läpi johtamisteorioita, omaa johtamistyyliä, tavoitteiden asettamista ja saavuttamista sekä ristiriitojen ratkomista. Yllättävää kyllä, kuuntelutaidoista puhutaan harvemmin.

Kuuntelu auttaa pureutumaan oman organisaation kipupisteisiin. Se antaa puhujalle tunteen siitä, että hänen näkemyksiään arvostetaan. Esimies puolestaan saa kuuntelusta tukea viisaiden ratkaisujen tekemiseen. Päivittäisten tilanteiden nopean käsittelyn ja pikapäätösten lisäksi aikaa pitäisi löytyä myös huolelliselle kuuntelulle.

Mutta mitä kuuntelu oikein on? Onko se pelkkää hiljaa olemista vai onko se sitä, mitä juuri toisen ihmisen pitäisi tehdä?

Kuuntelua edellyttävät hetket tulevat työpäivän mittaan usein eteen täysin odottamatta. Joku vain astuu työpisteesi viereen tai pysäyttää sinut käytävällä. Ehkä haluat silloin auttaa toista ongelmanratkaisussa tai haluat kuuntelullasi osoittaa kunnioitusta jollekin itseäsi seniorimmalle henkilölle.

Vaihtoehtoisesti saatat olla itse aloitteentekijänä. Ehkä haluat ratkaista esille nousseen haasteen ja tarvitset lisätietoa päätöksenteon tueksi. Silloinkin, kun aiot suostutella jonkun muuttamaan mielipidettä, kannattaa argumentointi perustaa kuuntelemalla saataviin tietoihin, ei mihin tahansa ylimalkaisiin väitteisiin.

Heikkoja kuuntelutaitoja on sanottu johtajien helmasynniksi, mutta kyllä asia koskettaa monia meistä. Aktiivinen kuuntelu edellyttääkin sen verran skarppaamista, ettei se aina suju luonnostaan.

Kuuntelutilanne tuntuu ensinnäkin vaativan tunnistamista. (Ahaa, kollega on tullut kertomaan minulle jotain.) Tunnistamisen ohella se edellyttää tilanteeseen laskeutumista. (No niin, minäpä annan hänen kertoa ja otan viestit vastaan.) Tämän lisäksi vaaditaan vielä tiedon aktiivista käsittelyä. (Mieleeni nousee jo kysymyksiä, mutta odotan ja sallin hänen puhua ensin loppuun.)

4 askelta parempaan kuunteluun

Keskity hetkeen
Keskeytä muu tekeminen. Katso kohti. Kerro heti, jos hetki on väärä, ja ehdota sopivaa ajankohtaa.

Anna toisen puhua
Katso silmiin. Nyökkää välillä, kun kuuntelet. Älä päästä muita väliin keskeyttämään.

Tiivistä tulkintasi
Varmista, että olet ymmärtänyt. Kertaa lyhyesti pääkohdat. Korjaa tulkintaasi tarpeen mukaan ääneen.

Kysy lisää
Jos jotain jäi epäselväksi, esitä lisäkysymyksiä. Kysy myös syitä tilanteeseen, jos ne eivät tulleet selviksi.