Uuden työntekijän palkkaaminen on aina suuri investointi. Kaksi kolmesta työntekijästä uskoo, että työpaikan vaihtaminen muutaman vuoden välein edistää heidän uraansa. Työntekijöiden kierto ja pysyvyys ovat edelleen tärkeä aihe yrityksissä. Kuinka hyvät tyypit saadaan houkuteltua mukaan ja sitoutumaan yritykseen?

Työsuhde-edut eivät enää tämän päivän suomalaisessa työvoimatilanteessa ole tarpeeksi tehokkaita. Parhaat kyvyt eivät yksinkertaisesti halua työskennellä yrityksessä, joka ei motivoi heitä tarpeeksi. He haluavat hyvää johtamista ja selkeän kuvan omasta tulevaisuudestaan organisaatiossa. Lounasseteleiden ja puhelinedun sijaan työntekijät arvioivat työpaikan kulttuuria, heidän oman roolinsa arvostusta, kehittymismahdollisuuksia sekä luottamusta johtoon.

Tulevaisuudessa menestyneimmät yritykset eivät pärjää edes tarjoamalla ilmaista ruokaa ja sählyvuoroja. Parhaat erottuvat johtajillaan, jotka vaalivat työpaikalla kulttuuria, jossa jokainen tuntee kuuluvansa joukkoon, pitää työstään ja luottaa siihen, että esimies auttaa heitä eteenpäin urallaan. Meillä on tarve hakea psykologista turvallisuutta työelämässä, olla vapaita pelkäämättä epäonnistumista sekä kritiikkiä jopa hullujen ideoiden esittämisestä. Menestyvimmissä ja tuottavimmissa tiimeissä jäsenet uskaltavat ottaa riskejä ja antautua avoimeen keskusteluun, jota vaaditaan innovatiivisuuteen ja ongelmanratkaisuun.

Salaisuus menestykseen on aito innostuneisuuden ja vastuullisuuden ilmapiiri. Ja työkalut ovat itse asiassa yksinkertaisia.

3 VINKKIÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYYTYVÄISYYTEEN

Opi luottamaan
Luottamus on työtyytyväisyyden perusta. Joustavuus työn tekemisessä parantaa työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Kun ihmiset voivat hyvin, he antavat parhaan panoksensa myös työssä.

Kunnioita jokaista yksilönä ja raportointiketjua
Tiimin rakentaminen fiksuista ja osaavista henkilöistä on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on antaa heidän tehdä sitä, mihin heidät on palkattu. Aseta selkeät tavoitteet, anna vastuuta ja pysy poissa tieltä, jolloin työn merkittävyys lisääntyy. Vältä houkutusta oikoa mutkat suoriksi. Esimiehet tuntevat tiiminsä parhaiten, älä vie mattoa alta madaltamalla komentoketjua.

Pysähdy ja arvosta
Muista kiitos! Jokaisella on kiire, ja täyteen pakattu työviikko antaa helpon tekosyyn olla huomaamatta jokapäiväisiä asioita. Et kuitenkaan voi ottaa työpanosta itsestäänselvyytenä. Työntekijöiden tuottavuus ja työntaso paranee, kun heidän hyvä työpanoksensa huomataan.

 

Nina Happonen
Kirjoittaja on Katalyytin perustaja ja partner.