Yrityksen kasvun johtaminen on aihe, joka kiinnostaa yhtä lailla käynnistysvaiheessa olevaa pienyritystä kuin markkinajohtajaksi kasvanutta globaalia toimijaa. Erityyppisten yritysten haasteet toki poikkeavat toisistaan, mutta yllättävän paljon yhteistäkin löytyy.

Jokaiselta yritykseltä kasvun johtaminen edellyttää tiedon luotaamista. Ja olennaisia näkökulmia on monia: esimerkiksi asiakkaat, teknologiat, tutkimustulokset sekä tietysti kilpailijakenttä, joka elää ja muuttuu jatkuvasti. Pientä lisäjännitystä kilpailijaseurantaan syntyy siitä, etteivät toimialat ylipäänsä ole enää selkeärajaisia.

Pelkkien ulkoisten voimien pyörityksessä ei kasvu silti välttämättä onnistu. Aivan yhtä tärkeää on tunnistaa omat vahvuudet, joihin myös tuleva menestys voi perustua. Tarpeen vaatiessa omia vahvuuksia voi täydentää sopivien kumppaneiden ideoilla ja osaamisella. Uudenlaista kasvua saattaa löytyä vaikkapa markkinajohtajan ja pienen startupin yhteistyöstä, kunhan suunta on yhteinen.

Kasvua ja siihen vaikuttavia ulkoisia ja sisäisiä haasteita pohdittiin joukolla informaatiopalveluyhtiö M-Brainin Growth path -seminaarissa. Seuraavassa muutama ajatus kaikille kasvun johtamisesta kiinnostuneille.

3 VINKKIÄ YRITYKSEN KASVUUN

Tunnista olennaiset kysymykset
Hallitusammattilainen Jorma Eloranta muistutti, että menestymisen kannalta ratkaisevan tärkeää on se, miten yritys vastaa strategisiin kysymyksiin. Käytännössä hallituksen tehtävänä on esittää olennaisia kysymyksiä, joihin organisaatio vastaa.

Tässä kohtaa yritykseltä vaaditaan aidosti avointa mieltä ja kykyä ottaa vastaan yllättävääkin tietoa. Omien ennakkoluulojen ja asenteiden pohjalta uudet kasvumahdollisuudet saattavat jäädä tunnistamatta – samoin kuin nykyisen liiketoimintamallin heikkoudet.

Varmista kasvua tukeva yrityskulttuuri
Digitalisoituminen ja uudet ansaintamallit ovat tuoneet pienille ja vikkelille yrityksille uusia kasvun paikkoja ja keinoja haastaa myös suuryrityksiä. Toisaalta yrityksen koko tai satavuotinen historiakaan ei estä menestymistä, jos ihmisten kyvyt, rohkeus ja analyyttisyys saadaan valjastettua kasvun moottoriksi.

Jotta muutokseen vastaaminen ja kasvun luominen onnistuvat, pitäisi yrityskulttuurin tukea monenlaista oppimista, erilaisissa yhteyksissä. Oppimismuotoilija Vilma Mutkan mukaan oppimista tulisi ruokkia yli organisaatiorajojen, esimerkiksi yhteisissä oppimisverkostoissa asiakkaiden kanssa.

Karsi ja panosta
Mitä pidempään yritys toimii markkinoilla, sitä tärkeämmiksi nousevat jatkuva karsiminen ja panostaminen. Kannattamattomasta toiminnasta luovutaan, ellei sen kehittäminenkään tuota toivottua tulosta. Ja silloin, kun suunnitellaan suuria panostuksia, on päätöksenteon tueksi syytä selvittää vaihtoehtoiset skenaariot ja laatia niiden toteutumista vastaavat varasuunnitelmat.

Parhaimmillaan yritys kehittyy vuosikymmenten saatossa aalloittain etenevässä, jatkuvassa muutoksessa kuten digipunkkari Timo Savolaisen esimerkissä. Uusia myönteisiä tönäisyjä yritys voi saada esimerkiksi teknologisesta kehityksestä.