Muutostahti on aihe, josta ihmiset ovat yleensä yksimielisiä. Tuntuu, että kaikki nykyään muuttuu kovin nopeasti. Ohjelmistot, tavoitteet, jopa strategiat.

Tosiasiassa kaikki ei silti muutu. Muutoshuuman keskellä emme vain kiinnitä riittävästi huomiota pysyviin asioihin.

Yhden mieleen painuvimmista muutosta koskevista kommenteista on esittänyt Amazonin Jeff Bezos. Hän on kertonut saavansa kuulla usein kysymyksen, mikä tulee muuttumaan kymmenen vuoden kuluessa. Tätäkin tärkeämpää Bezosin mielestä on kuitenkin kysyä, mikä ei muutu. Verkkokauppa Amazonin perustaja ajattelee kuluttajan käyttäytymistä, mutta hänen ajatuksensa sopisi vallan hyvin myös johtamisen tukivälineeksi.

Kun jättimäinen muutoshanke painaa päälle, saattaa kaikki muu kadota näköpiiristä. Keskitymme puhumaan markkinahaasteista, uudesta visiosta ja hankkeen vaikutuksista. Suurimmassakin muutoksessa on kuitenkin tuttuja asioita, joita ei voi työntää sivuun.

Bezosin mukaan asiakkaat haluavat alhaista hintaa ja nopeita toimituksia – myös kymmenen vuoden päästä. Tietysti on poikkeustapauksia, joille hinnalla ei ole mitään väliä, eikä nopea toimituskaan ole aina välttämätöntä. Mutta sittenkin on totta, että joka tilanteesta löytyy jotain pysyvää.

Organisaatiomuutoksessa pysyviä elementtejä ovat esimerkiksi ihmisten osaaminen, yhteistyökumppanit ja asiakkaat. Tietojärjestelmämuutoksessa pysyvyyttä löytyy yleensä yhtiön strategiasta, perustehtävästä ja työkavereista. Myös strategiamuutoksessa on jotain pysyvää – tekijöiden tarve, tavoitteiden asettaminen, ohjelmistot.

Toiminnan muuttaminen ei onnistu pelkällä mahtikäskyllä. Se vaatii aina keskustelua ja ajatustenvaihtoa, siis henkilökohtaista ja yhteistä prosessointia. Mutta ehkäpä ensi kerralla voidaan antaa painoa sillekin, mikä ei muuta ja minkä ei pidäkään muuttua.

3 NÄKÖKULMAA SIIHEN, MIKÄ EI VÄLTTÄMÄTTÄ MUUTU

Perustyö.
Perustyö ei katoa muutoshankkeessa. Valmistamme edelleen tuotteita ja tuotamme palvelua. Tämä edellyttää mm. hankintoja, talousasioiden hoitoa, asiakkaita ja myyntiä.

Osaaminen.
Organisaation ihmisillä on paljon kokemusta, jota ei kannata väheksyä missään tilanteessa. Kun osaajille annetaan muutoksen myötä mahdollisuus uudenlaiseen yhteistyöhön, voidaan saavuttaa yllättävän hyviä tuloksia.

Odotukset.
Voitaisiinko lähteä siitä, että ok, meillä on nyt isoja muutoksia käsillä, mutta käydään näistä keskustelua. Pureskellaan asioita yhdessä, kun ihmiset sitä kuitenkin kaipaavat. Diskuteerataan vähän, vaikka Suomessa ollaankin.