Uskallatko olla eri mieltä?

Pomo ehdottaa tiimillenne ideaa, joka on alusta asti tuhoon tuomittu. Vanhempi työkaveri lupaa täysin epärealistisen projektiaikataulun. Nyt on aika avata suu ja olla eri mieltä. Mutta kuinka se onnistuu, kun toisella on enemmän valtaa? Kannattaako se? Ja mitä pitäisi sanoa? Itsesuojeluvaisto kehottaa meitä pysymään turvassa ja estää meitä olemasta eri mieltä esimiehen kanssa. Pelkäämme negatiivisia

Kasvun johtaminen vaatii muutosherkkyyttä

Yrityksen kasvun johtaminen on aihe, joka kiinnostaa yhtä lailla käynnistysvaiheessa olevaa pienyritystä kuin markkinajohtajaksi kasvanutta globaalia toimijaa. Erityyppisten yritysten haasteet toki poikkeavat toisistaan, mutta yllättävän paljon yhteistäkin löytyy. Jokaiselta yritykseltä kasvun johtaminen edellyttää tiedon luotaamista. Ja olennaisia näkökulmia on monia: esimerkiksi asiakkaat, teknologiat, tutkimustulokset sekä tietysti kilpailijakenttä, joka elää ja muuttuu jatkuvasti. Pientä lisäjännitystä kilpailijaseurantaan

Voi ei, taas kehitytään!

On taas se aika vuodesta: pakolliset kehityskeskustelut tiimiläisten kanssa. Oikein hyödynnettynä kehityskeskustelu on tehokas johtamisen perustyökalu, mutta valitettavan usein se on pakkopullaa tai harjoiteltua näytelmää vuodesta toiseen. Yhdessä hyvin mietitty ja laadittu kehityssuunnitelma tarjoaa mahdollisuuksia ja selkeän suunnan osaamisen kehittämiseen ja uran edistämiseen. Laaja osaaminen näkyy myös työmotivaation parantumisena ja yrityksen tuottavuutena. Kumpikin voittaa. Suunnitelmaa

Kun työsuhde-edut eivät enää riitä

Uuden työntekijän palkkaaminen on aina suuri investointi. Kaksi kolmesta työntekijästä uskoo, että työpaikan vaihtaminen muutaman vuoden välein edistää heidän uraansa. Työntekijöiden kierto ja pysyvyys ovat edelleen tärkeä aihe yrityksissä. Kuinka hyvät tyypit saadaan houkuteltua mukaan ja sitoutumaan yritykseen? Työsuhde-edut eivät enää tämän päivän suomalaisessa työvoimatilanteessa ole tarpeeksi tehokkaita. Parhaat kyvyt eivät yksinkertaisesti halua työskennellä yrityksessä,

Viisi ensimmäistä askelta johtajuuteen

Esimiehen on hyvä pysähtyä miettimään omia johtamisperiaatteitaan. Tässä muutama esimerkki siitä, mitä ne voisivat olla. Noudata niitä toimintatapoja, joita haluat organisaatiollasi olevan. Jos haluat tiimiläistesi kuuntelevan enemmän, ole itse läsnä ja kuuntele enemmän. Kehitä omia toimintatapojasi, niin että voit ohjata toimintaa myönteisesti. Pyri ymmärtämään, kuinka reagoit eri tilanteisiin ja kuinka se vaikuttaa muihin. Rakennat luottamuksen

Vastuullisuus muokkaa tulevaisuutta

Vastuullisuus on noussut viime vuosien aikana puheenaiheeksi niin yritysten kulmahuoneissa, oikeussaleissa kuin kuluttajien olohuoneissa. Olemme saavuttaneet pisteen, missä yritykset eivät voi kääntää selkänsä vastuullisuudelle. Tänä päivänä yritysten on strategioidensa ja toimintansa kannalta elintärkeää ymmärtää maailmanlaajuisten megatrendien kuten ilmastonmuutoksen, demografisten siirtymien, kasvavan epätasa-arvoisuuden, biodiversiteetin vähenemisen ja globaalin vesipulan vaikutuksia. Pelkät sanat eivät enää riitä vaan kuluttajat

Nyt pää kylmänä – ei tässä kaikki muutu

Muutostahti on aihe, josta ihmiset ovat yleensä yksimielisiä. Tuntuu, että kaikki nykyään muuttuu kovin nopeasti. Ohjelmistot, tavoitteet, jopa strategiat. Tosiasiassa kaikki ei silti muutu. Muutoshuuman keskellä emme vain kiinnitä riittävästi huomiota pysyviin asioihin. Yhden mieleen painuvimmista muutosta koskevista kommenteista on esittänyt Amazonin Jeff Bezos. Hän on kertonut saavansa kuulla usein kysymyksen, mikä tulee muuttumaan kymmenen

Kuuntelutaidot ovat tärkeä osa esimiesviestintää

Esimieskoulutuksissa käydään tyypillisesti läpi johtamisteorioita, omaa johtamistyyliä, tavoitteiden asettamista ja saavuttamista sekä ristiriitojen ratkomista. Yllättävää kyllä, kuuntelutaidoista puhutaan harvemmin. Kuuntelu auttaa pureutumaan oman organisaation kipupisteisiin. Se antaa puhujalle tunteen siitä, että hänen näkemyksiään arvostetaan. Esimies puolestaan saa kuuntelusta tukea viisaiden ratkaisujen tekemiseen. Päivittäisten tilanteiden nopean käsittelyn ja pikapäätösten lisäksi aikaa pitäisi löytyä myös huolelliselle kuuntelulle.

Jokaisessa meistä asuu pieni muutosagentti

Muutosvastarinta on suomen kielen kummallisimpia sanoja. Ei siksi, etteikö muutosta saisi kyseenalaistaa, vaan siksi, että sana on niin vahva ja siltikin käytössä laajasti. Kuinka usein olet työelämässä ollut tilanteessa, jossa kokonainen rintama järkähtämättömiä ihmisiä asettuisi muutosta vastaan? Oletko nähnyt ihmisjoukon käyttävän työaikaa muutoshankkeen suoranaiseen torppaamiseen? Ehkä tällaistakin tapahtuu, mutta yleensä kyse on huomattavasti hienovireisemmistä mielenilmauksista.