Katalyytti Consulting Oy on hyväksytty mukaan Suomen biotalouden yhteystietopankkiin konsultointiyrityksenä. Yhtiö keskittyy työssään muutoshankkeisiin, vastuullisuuteen ja johtamiseen liittyvien palveluiden tuottamiseen ja sitoo asiat yhteen liiketoimintaa tukevalla viestinnällä.

Esimerkiksi metsät ja niistä saatava puukuitu tarjoavat kotimaassa toimiville yrityksille jatkuvasti hienoja mahdollisuuksia uudenlaisten tuotteiden kehittämiseen. Tutkimus- ja kehitystoiminnan ohella yritysten kannattaa varmistaa, että koko henkilöstö saadaan integroitua mukaan biotalouden myönteiseen työnimuun.

”Yritys voi saavuttaa enemmän arvioimalla kriittisesti omaa johtamiskulttuuriaan. Kannustaako johto uusien ajatusten esille tuomiseen? Kykenevätkö tiimit tarttumaan ideoihin ja jalostamaan niitä eteenpäin? Ylimmän johdon lisäksi lähiesimiehillä on huomattava vaikutus koko yrityskulttuurin kehittymiseen ja sitä kautta henkilöstön suoritukseen ja työtyytyväisyyteen. Olemme Katalyytistä mielellämme tukemassa sitä, että asiakkaan yrityskulttuuri kehittyy myönteiseen suuntaan ja vahvistaa yrityksen menestystä”, kertoo Nina Happonen.

Katalyytistä löytyy vankkaa metsäalan ja liike-elämän asiantuntemusta tuotannosta sidosryhmätyöhön saakka. Yhtiö palvelee biotaloudessa toimivia yrityksiä tuottamalla mm. hankesuunnittelua ja -jalkautusta, muutostyöpajoja, henkilöstövalmennusta sekä viestintää eri kohderyhmille.

Lisätietoa Katalyytin palveluista:
Nina Happonen, yrittäj, p. 050 307 6721, [email protected]

Lisätietoa biotaloudesta:
www.biotalous.fi